.::التماس دعا::.

۵۱۶ مطلب با موضوع «سنگین» ثبت شده است

شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ پوریا قلعه
ما که راگول زدیم؟؟؟

ما که راگول زدیم؟؟؟

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود


بیخودی حرص زدیم،سهممان کم نشود


ما خدا را با خود، سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم


ما به هم بد کردیم، ما به هم بد گفتیم


ما حقیقت هارا، زیر پا له کردیم


...و چقدرحظ بردیم، که زرنگی کردیم


روی هرحادثه ای، حرفی از پول زدیم


از شما میپرسم ، ما که راگول زدیم؟؟؟شاعر : فریبا شش بلوکی


از مجموعه شعر غریبانه

۰۴ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۰۳ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
پنجشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۷ ق.ظ پوریا قلعه
نمیدانستیم...

نمیدانستیم...

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم ، همه تعبیر دمی بود و نمیدانستیم

حسرت رد شدن ثانیه های کوچک ، فرصت محترمی بود و نمیدانستیم

عمر ما جمله به سر رفت و به قول سهراب ، آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم . . .

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
پنجشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۲ ق.ظ پوریا قلعه
اسب

اسب

آنان که به زین اسب خود می نازند ، در وقت مسابقه چرا می بازند ؟

دنیا که شبیه کوچه بن بست است ، با نعل شکسته به کجا می تازند ؟

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۵ ب.ظ پوریا قلعه
سبقت ثانیه ها

سبقت ثانیه ها

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان می خندیم

چه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیم

و چه ارزان به اخمی می فروشیم لذت با هم بودن را

چه زود دیر می شود و نمی دانیم که فردا می آید و شاید نباشیم !

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۵ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
پوریا قلعه
چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۴۰ ب.ظ پوریا قلعه
درست ترین شکل عشق

درست ترین شکل عشق

درست ترین شکل عشق آن است که شما چگونه با یک فرد رفتار میکنید

نه اینکه درباره ی وی چه احساسی دارید . . .

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۰۵ ب.ظ پوریا قلعه
برای فریب دادن

برای فریب دادن

برای فریب دادن ، عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر

مواظب باشید حیوان صفت نشوید

بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده . . .

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۹ ب.ظ پوریا قلعه
برنده

برنده

گاهی برای برنده شدن،

دست به کارهایی میزنیم که با ارزشهای درونی ما ناسازگار است

در این موارد، بازنده ی اصلی ما هستیم

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۵۹ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
پوریا قلعه
سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۳۱ ق.ظ پوریا قلعه
سرباز ها

سرباز ها

سیاستمدار ها و حاکمان به جنگ نمیروند...

تعدادشان کم است و طول عمر بلندی داند!

ولی سربازها... سربازها داستان های کوتاه و غم انگیزند...

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۳۱ ۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
پوریا قلعه
دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸ ق.ظ پوریا قلعه
انتها

انتها

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال

بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ.

۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۲۸ ۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
پوریا قلعه
دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸ ق.ظ پوریا قلعه
گفتن و نگفتن

گفتن و نگفتن

 جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای


  آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای

۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه