.::التماس دعا::.

چکیده قرآن کریم (کتابچه)

heart«خدایی که هست...خدایی که داریم!»heart

ادامه مطلب...
۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۰ ۱۱ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰
پوریا قلعه
پنجشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳ ب.ظ پوریا قلعه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﯾﮏ ﻳﻮﺯ ﭘﻠﻨﮓ، ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ساعت ﻫﻢ ﺑﺪﻭﺩ ﺑﺎﺯ هم نمی تواند ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭﺁﯾﺪ ﻭﻟﻰ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ...

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ...! ﺑﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﺫﻫﻦ ﻣﺎﺳﺖ...

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ، ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ، ﺯﯾﺒﺎﯾﻰ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ، ﻗﺪﺭﺕ ، ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ، ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻮﺩﻥ ما ﻧﺪﺍﺭﺩ...!

ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ
ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ...

۰۲ تیر ۰۱ ، ۱۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
پنجشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۱ ب.ظ پوریا قلعه
گلچین سوره مائده

گلچین سوره مائده

خدروشکر بالاخره چکیده تفسیر سوره مائده از استاد قرائتی رو گوش کردم و چندتا از بهترین تفسیر هارو گلچین کردم که گوش کردنشون وقت زیادی از شما نمیگیره و بسیار آموزنده و زیباست. التماس دعا

 

۰۲ تیر ۰۱ ، ۱۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پوریا قلعه

این دنیا بی‌قانون نیست!

از هر دستی بدی
از همون دست پس میگیری

ﻣﮕـﺮ میﺷﻮﺩ
قلبی ﺭﺍ بشکنی
ﻭ قلبت شکسته ﻧﺸـﻮد

ﻣﮕﺮ میﺷﻮﺩ
چشمی ﺭﺍ ﮔﺮﯾﺎﻥ کنی
ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾـﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

ﻣﮕﺮ میﺷﻮﺩ
ﺫهنی ﺭﺍ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ کنی
ﻭ ﺫهنت ﭘﺮﯾﺸـﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

ﻣﮕﺮ میﺷﻮﺩ
اﺣﺴﺎسی ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍنی
ﻭ ﺍﺣﺴﺎست ﺳﻮخته ﻧﺸﻮﺩ


بیشتر مواظب باش
این دنیا بی‌قانون نیست!

۲۹ خرداد ۰۱ ، ۱۴:۴۷ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
پنجشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷ ق.ظ پوریا قلعه
افکار

افکار

کسی که شنا کردن بلد است
میداند که آب او را پایین نمیکشد.

اما کسی که با شنا آشنا نیست، فکر میکند آب او را پایین میکشد و غرق میکند ، برای همین بیهوده دست و پا میزند و غرق میشود.

بهتر است بدانیم این افکار ماست که ما را غرق میکند و گرنه زندگی عمق زیادی ندارد....

۲۶ خرداد ۰۱ ، ۱۱:۰۷ ۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
پوریا قلعه

خانواده ی لاک پشتها

یک روز خانواده ی لاک پشتها تصمیم گرفتند که به پیکنیک بروند. از آنجا که لاکپشت ها به صورت طبیعی در همه ی موارد یواش عمل می کنند، هفت سال طول کشید تابرای سفرشون آماده بشن!
در نهایت خانواده ی لاک پشت خانه را برای پیدا کردن یک جای مناسب ترک کردند.
در سال دوم سفرشان (بالاخره) پیداش کردند. برای مدتی حدود شش ماه محوطه رو تمیزکردند، و سبد پیکنیک رو باز کردند، و مقدمات رو آماده کردند. بعد فهمیدند که

ادامه مطلب...
۲۶ خرداد ۰۱ ، ۱۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پوریا قلعه

کدام را سوار میکنید؟

یک شرکت بزرگ قصد استخدام یک نفر را داشت. بدین منظور آزمونی برگزار کرد که یک پرسش داشت. پرسش این بود:

شما در یک شب طوفانی در حال رانندگی هستید. از جلوی یک ایستگاه اتوبوس می‌گذرید. سه نفر داخل ایستگاه منتظر اتوبوس هستند. یک پیرزن که

ادامه مطلب...
۲۵ خرداد ۰۱ ، ۰۹:۱۸ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه

ساعت زنگدار

اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد سخنش را قطع نکن، چون در پشت تندی اش محبت عمیقی قرار دارد.

مانند کسی نباش که ساعت زنگدار را می شکند فقط به جرم این که او را بیدار کرده است...!

۲۱ خرداد ۰۱ ، ۱۲:۴۳ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
پوریا قلعه