.::التماس دعا::.

۵۰۰ مطلب با موضوع «سنگین» ثبت شده است

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۵۳ ق.ظ پوریا قلعه
شخصیت

شخصیت

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر. . .
شخصیت من چیزیه که من هستم.
امابرخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی . . .
 

شکسپیر

۱۳ مهر ۹۸ ، ۰۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۲۹ ق.ظ پوریا قلعه
بهشت ‌را به بها دهند نه به بهانه...

بهشت ‌را به بها دهند نه به بهانه...

لقماﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ، ﺍﺭﺑﺎﺑﺶ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ تا ﺍﺯ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﯽ!

ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻏﻼﻡ! ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺳﺖ!

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ؛
ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻧﻤﺎﺯﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ﻭﻟﯽ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩ!

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ

ادامه مطلب...
۱۳ مهر ۹۸ ، ۰۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
سه شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵ ق.ظ پوریا قلعه
عمل روح

عمل روح

برای عمل کردن بدن انسان باید او را بی‌هوش کرد، اما برای عمل کردن روح انسان باید او را بیدار کرد.

 

لئو تولستوی

۰۹ مهر ۹۸ ، ۱۰:۵۵ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
دوشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۲۷ ق.ظ پوریا قلعه
عمر سعد

عمر سعد

در حادثه کربلا با سه‌ نمونه شخصیت روبرو می‌شویم.


اول: حسین (ع)
حاضر نیست تسلیمِ حرفِ زور شود.
تا آخر می‌‌ایستد.
خودش و فرزندانش شهید می‌شوند.
هزینه انتخابش را می‌‌دهد
 و به چیزی که نمی‌خواهد

ادامه مطلب...
۰۸ مهر ۹۸ ، ۰۹:۲۷ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۱ ب.ظ پوریا قلعه
خواب غفلت

خواب غفلت

سعدی در یکی از خاطرات کودکی خودمی گوید: 

یاد دارم که در ایام کودکی، اهل عبادت بودم و شبها برمیخاستم و نماز می گزاردم و به زهد و تقوا، رغبت بسیار داشتم.

شبی در خدمت پدرم نشسته بودم و تمام شب چشم بر هم نگذاشتم و قرآن گرامی را بر کنار گرفته، می خواندم.

 در آن حال دیدم که همه آنان که گرد ما هستند، خوابیدەاند . پدر را گفتم: از اینان کسی سر بر نمی دارد که نمازی بخواند.

 خواب غفلت، چنان اینان را برده است که گویی نخفتەاند، بلکه مردەاند.

پدر گفت: تو نیز اگر می خفتی، بهتر از آن بود که در پوستین خلق افتی و عیب آنان گویی و بر خود ببالی!

گلستان سعدی

۰۶ مهر ۹۸ ، ۱۳:۵۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲ ق.ظ پوریا قلعه
انسان باشیم

انسان باشیم

تخم مرغ ..!
یک رنگ است ..!
اما ..!
وقتی شکستیش ..!
دو رنگ می شود ..!

پس انتظار نداشته باش ..!
آدمی را ..!
که شکستی ..!
با تو یک رنگ باشد.

 ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ
ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ
ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...

ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑاشیم , ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ پایین تر ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ،

 ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ :
ﻧﻪ انسانی ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ ,
ﻧﻪ انسانی ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ !

۰۶ مهر ۹۸ ، ۱۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۲۲ ق.ظ پوریا قلعه
مقایسه

مقایسه

از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید
هر چند همه ما به این کار بد، عادت داریم اما اگر اعتماد به نفس بالا می خواهید ،از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید و تنها خود را با گذشته های خودتان مقایسه کنید.

اگر رو به رشد و پیشرفت و در حال حرکت هستید ، خوب است و دلیلی ندارد غصه عقب ماندگی از فامیل یا دوستان را بخورید .
اگر هم در مسیر پسرفت هستید ، اندکی توقف کرده ، بیاندیشید و راه های جدید را برای موفقیت و پیشرفت بیابید و بررسی کنید و با انگیزه و انرژی مجدد ، تلاش کنید تا به مرور ، وضعیت آینده را از امروزتان بهتر کنید .
در این مسیر هم ، مراقب باشید که خودتان را فقط با خودتان مقایسه کنید و سعی کنید هر روز بهتر از روزهای قبل عمل کنید . 

برای موفقیت داشتن یک چشم انداز عالی و کامل از آینده امری بسیار مهم و ضروری است .
باید بدانید میخواهید به کجا برسید...

۰۶ مهر ۹۸ ، ۰۸:۲۲ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
چهارشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۵۷ ق.ظ پوریا قلعه
روح بزرگ و کوچک

روح بزرگ و کوچک

آدم هایی که روح بزرگی دارند، عقده های کمتری دارند،

شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری... 

برای همین نباید از آنها ترسید،

آدم های کوچک و حقیر با عقده های بزرگ ترسناکترند...

چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند!!

 

"چارلی چاپلین"

۰۳ مهر ۹۸ ، ۰۸:۵۷ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶ ق.ظ پوریا قلعه
سواد

سواد

‏سواد از طریق خواندن بدست نمی آید بلکه بر اثر ⁧اندیشیدن ⁩به آنچه مطالعه کرده ایم حاصل میشود.
‏⁧ 
کارل هیلتی 

۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ پوریا قلعه
بی سواد

بی سواد

انسانی که به شناخت خویش نرسیده
بی‌سواد حقیقی است.

هر چند تمام کتاب های دنیا را خوانده باشد!

اگر درونت پر از نفرت
غرور و حسادت است
هیچ‌گاه چیزی را نیاموخته‌ای
و هنوز رشد نکرده‌ای!

۳۱ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۱۱ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه