1. برایم مهم نیست؛

از بیرون چگونه به نظر می آیم
کسانی که درونم را می بینند
برایم کافیند
برای آن هایی که
از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم
با خود می گویم
بگذار همان بیرون بمانند...

 

 

 

 

2. پیرمرد هر بار که می خواست اجرت پسرک واکسی کر و لال را بدهد، جمله‌ای را برای خنداندن او بر روی اسکناس می نوشت. 
این بار هم همین کار را کرد.
پسرک با اشتیاق پول را گرفت و جمله‌ای را که پیرمرد نوشته بود، خواند. 
روی اسکناس نوشته شده بود: وقتی خیلی پولدار شدی به پشت این اسکناس نگاه کن. 
پسر با تعجب و کنجکاوی اسکناس را برگرداند تا به پشت آن نگاه کند.

پشت اسکناس نوشته شده بود: کلک، تو که هنوز پولدار نشدی!
پسرک خندید با صدای بلند؛ هرچند صدای خنده خود را نمی‌شنید ...

"اگر می خواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش"

 

 

 

 

3. زندگی پُر است از قضاوت‌های دیگران درباره‌ی ما؛ قضاوت‌هایی که گاهی اوقات بد و گاهی اوقات خوب است. اگر عادت کنیم که با هر نظر موافق و مخالفی زیر و رو شویم، باید فاتحه‌ی آرامش را بخوانیم.

 

 

 

 

4. میان آنچه اندیشیده می شود و 
گفته نمی‌شود ،
میان آنچه گفته می‌شود و 
اندیشیده نمی شود ،
چه بسیار عشق که از دست می‌رود ... 

 

 

 

 

5. یه زندگی بساز که درونت حس خوبیو ایجاد کنه ، نه اینکه فقط از بیرون خوب به نظر بیاد ...

 

 

 

 

6. دنیا آنقدر جذابیت‌های رنگارنگ دارد
که تا آخر عمر هم بدوی 

چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری

پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستی ات را بکش

بایست و زندگی کن...

 

 

 

 

7. ذهن مث چتر نجاته ؛
اگه باز نباشه نمیتونه کار کنه ...

 

 

 

 

 

8. بیشتر از سنتون بفهمین

اما جلوتر از سنتون زندگی نکنید.

یه روز حسرت کودکی،نوجوانی و جوانیِ زندگی‌نکرده‌تون رو می‌خورید!

 

 

 

 

9. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﯿﺪ:
ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ ..
ﻧﮕﯿﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ..
ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﯿﺪﺵ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ ..
ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ،
ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﻦ،
ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮﮐﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ،
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻦ،
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ
ﻮ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ..
ﺑﺮﺍﺵ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ،
ﺑﺮﺍﺵ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﭙﺰﯾﺪ،
ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﺵ، ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ ...
ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ،
ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ..
ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ..
ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ..
ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻑ میزﻧﻪ..
این بزرگترین کمکه...

 

 

 

 

10. هر لحظه را چنان با شکوه زندگى کن

که گویى واپسین لحظه زندگى ست

و کسى چه مى داند

شاید واپسین لحظه باشد...

 

 

 

 

 

11. ر بیکرانه ی زندگی دو چیز افسونم کرد ، رنگ آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم هست...

 

 

 

 

12. درشگفتم که سلام آغاز هر دیدار است..
ولی در نماز پایان است، شاید این بدان معناس که پایان نماز آغاز دیدار است...

 

 

 

 

13. خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم اما نشانم نده!!!
خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد...

 

 

 

 

14. آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، 
تو به دنبال نگاه زیبا باش ...

 

عاقلانه ازدواج کن 
تا عاشقانه زندگی کنی

 

 

 

 

15. عشق جنگی است که

خاطرات
مین های خنثی نشده ی آنند

کافی است گاهی
خیالت از روی آنها بگذرد...

 

 

 

 

16. "پناه" می برم "به خــــ ــــــدا "
از عیبی که 
"امروز" در خود می بینم

و

"دیروز"
دیگران را بخاطر
همان عیب
ملامت کرده ام
محتاط باشیم در "سرزنش" و "قضاوت کردن دیگران"
وقتی 
نه از "دیروز کسی" خبر داریم
و نه از "فردای خودمان"

 

 

 

 

17. شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد
خشت خشت و آجر آجر ، پیکرم را باد برد

 

بال کوبیدم قفس را بشکنم ، عمرم گذشت
وا نشد بدتر از آن ؛ بـــال و پـرم را بـــاد بـرد !

 

 

 

 

18. وظیفه ی تو قضاوت کردن نیست، 
بلکه وظیفه ی تو کمک کردن است!

 

 

 

 

19. در خاطرات هرکسی، چیزهایی است که به هیچکس نمی‌گوید، فقط برای دوستانش بازگو می‌کند.
مسائلی هم هست که حتی به دوستان نمی‌شود گفت و آدم فقط برای خودش می‌تواند بازگو کند، عین راز است.

اما سرانجام چیزهایی هم هست که انسان حتی می‌ترسد برای خودش هم آشکار کند.

 

 

 

 

20. تا زمانی که ما نیازمندیم نمى توانیم به معنای حقیقی عاشق باشیم، 
عشق حقیقی در اوج بى نیازی است 
در اوج بخشش بدون چشم داشت است، 
عشق کالا نیست که در طلب چیزی به کسی بخشیده شود، 
عشق حقیقی، عشق بدون شرط است، 
عشق ورزی معامله نیست، حساب و کتاب ندارد، 
عشق حقیقی بی حساب بخشیدن است، 
ناب و خالص، 
پاک و بی ریا، 
بی دلیل، 
بدون چشم داشت، 
اینها کیفیت های حقیقی عشق است.

 

 

 

 

21. بازنده ها
اونقدر تلاش میکنن
تا شکست بخورن
اما
برنده ها
اونقدر شکست میخورن
تا موفق بشن

 

 

 

 

22. زندگى چنان معلم خوبیست 
که وقتى درسى را یاد نمیگیرى، 
آن را تکرار میکند...!

 

 

 

 

23. شخصیت انسانهارا ازروی
 
ڪردارشان توصیف ڪنید
 
تاهرگزفریب گفتارشان رانخوریید

 

 

 

 

24. زندگی مانند یک فلوت است؛
توخالی و پر از سوراخ،

اما اگر درست با آن کار کنی، 
برایت آهنگ‌های دلنوازی می‌نوازد...

 

 

 

 

25. ازمتفاوت بودن نترس
سبک زندگی خودت را داشته باش
وحتی اگرنتیجه اش تنهایی بود
بدان که تنهایی،بهتر از بودن در میان کسانی ست
که تو را در صورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی

 

 

 

 

26. وابستگی
چه زود اتفاق میافته...
قبل از اینکه بفهمی
راه برگشت رو گم کردی...

 

 

 

 

27. معیار واقعی برای شناختن یه شخصیت،
مقدار مقاومتش در برابر وسوسه هاست.

 

 

 

 

28. فقط یک مجسمه سنگی
 میتواندبگوید 
من همینی ام که هستم!!!
ما هر روز باید بهترو 
منعطف تراز دیروز باشیم 
تغییر لازمه زندگی پویا و جاریست

 

 

 

 

29. عارفی را گفتند : آینده ی دنیا تاریک است . پاسخ داد : شاید ؛ اما وظیفه ی ما روشن است

 

 

 

 

امیدوارم مثل همیشه از این سری جملات هم لذت برده باشید

خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم ^_^