ازعجایبی که خداوندتبارک وتعالی درقرآن مجید قرارداده است سوره ای است که نام مبارک آن " اللیل " به معنای " شب " می باشد واین سوره تاکید می کند که شب هرچیزی را     می پوشاند وفرامی گیرد واین حقیقتی است که دانشمندان علوم کیهانی نیزآن رادرهستی ثابت کرده اند .

وعجیب تراینکه شماره ی این سوره درقرآن کریم 92 می باشد و کلمه " اللیل " ومشتقاتش نیز درقرآن کریم دقیقا 92 باریعنی به شماره ی سوره " اللیل " تکرارشده است .

حالا دراین تساوی عددی دقت کنید : آیا این برابری عددی می تواند یک موضوع تصادفی باشد یا اینکه خداوند سبحان اراده کرده است که آیات کتابش محکم باشد ؟!

خداوند بلند مرتبه دراین مورد می فرماید :

" این کتابی است که آیاتش استحکام یافته ، سپس از جانب (خدای) حکیم وآگاه ، (روشن) بیان شده است ."  (هود/1)

 

 

خداوند متعال برای جهنم هفت درب قرارداده است ومی فرماید : " (جهنم را) هفت درب است که هردربی برای ورود گروهی معین شده است ." (حجر/44)

نکته جالب آن است که کلمه "جهنم" درقرآن کریم 77 بارکه مضربی ازعدد 7 است تکرار شده است واین هماهنگی عجیب برمحکم کاری وبدون نقص بودن کلمات قرآنی گواهی   می دهد .

ازسوی دیگرپیامبر اکرم (ص) خبرداده است که جهنم مکانی سیاه وتاریک است . براین اساس اگردررنگ "سیاه" درقرآن دقت نماییم خواهیم دید که این کلمه دقیقا 7 بار یعنی به تعداد درب های جهنم تکرارشده است ! پس بنابراین دراین هماهنگی اعداد دقت کنید تاببینید که آیا می شود این مساله تصادفی واتفاقی باشد یاخیر؟!

 

 

همانطورکه درحدیث صحیحی ازپیامبراعظم (ص) نقل شده است خداوند متعال برای بهشت هشت درب قرارداده است واگردقتی درلباس بهشتیان کنیم می بینیم که رنگ آن درقرآن کریم "سبز" بیان شده است .

خداوند حکیم دراین مورد می فرماید :

" (بهشتیان) لباس های سبزی ازحریرودیبا می پوشند ."  (کهف/31)

حالا اگردرمورد تکرار رنگ سبزدرقرآن کریم تحقیقی انجام دهیم باکمال شگفتی مشاهده  می کنیم که این کلمه هشت باردرقرآن یعنی به تعداد درب های بهشت تکرار شده است !!

بنابراین باردیگردراین هماهنگی اعداد درقرآن کریم دقت کنید تاببینید که آیا می شود این مساله تصادفی باشد یاخیر ؟!

 

 

سوره ای درقرآن کریم وجود دارد که "السجده" نامیده می شود وشماره ی این سوره درقرآن کریم 32 می باشد . حال اگردرمورد "سجده کردن" درقرآن کریم تحقیق وشمارشی انجام  دهیم مشاهده می کنیم که کلمات مربوط به سجده کردن دقیقا در32 سوره آمده است !!

ازسوی دیگراین سوه مبارکه دارای آیه سجده (واجب) است که می فرماید :

"تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که چون متذکرآن آیات شوند به سجده صورت برخاک می گذارند وتسبیح پروردگارشان رامی نمایند وتکبرنمی کنند ." (سجده/15)

نکته ظریف دیگراینکه شماره ی این آیه درسوره سجده 15 می باشد یعنی به تعداد "سجدات" (سجدات آیاتی هستند که درصورت تلاوت سجده ی واجب دارند) که آنها نیزدرمجموع 15 آیه درقرآن کریم می باشند !!

آیا این هماهنگی عددی می تواند اتفاقی باشد ؟!

 

 

خداوند حکیم در این آیه شریفه از قرآن کریم خلقت حضرت عیسی (ع) را به خلقت حضرت آدم (ع) تشبیه کرده است ؛ چرا که وجه تشابه این دو پیامبر بزرگ الهی در آفرینش معجزه گونه آنان بوده است که هردو بدون پدر خلق شده اند.

ولی مطلبی که حیرت انسان را برمی انگیزاند این است که وقتی تعداد کلمات عیسی و آدم را در قرآن شمارش می کنیم ، با کمال تعجب مشاهده می کنیم که هردو به تعداد مساوی 25 بار تکرار شده است !!

یعنی کلمه آدم 25 بار و کلمه عیسی نیز 25 بار در قرآن کریم آمده است !!

 

 

همانا مثل ( آفرینش ) عیسی نزد خداوند همچون مثل ( آفرینش ) آدم است . او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود : باش پس شد .  سوره آل عمران / 59

این موضوع به قدری واضح است که هرکسی می تواند با یک برنامه نرم افزاری جستجوی قرآنی این شمارش را در کامپیوتر شخصی خود انجام دهد و نتیجه شگفت انگیز آن را با چشمان خود مشاهده کند و به یقین برسد.

به راستی کدام عقل سلیمی می تواند باور کند که این تساوی عددی تصادفی است ؟

آیا فقط همین یک معجزه نمی تواند پاسخ محکمی به ملحدین و منکران قرآن باشد ؟

 

 

از شگفتیهای عدد هفت اینکه ابتدای و انتهای هر آیه در قرآن از هفت کلمه می‌باشد. اول آیه (بسم الله الرحمن الرحیم) چهارکلمه و انتهای آیه (من الجنه و الناس) 3 کلمه و مجموع آنها 4+3=7 می‌باشد و اما در اولین سوره (فاتحه) تعداد کلمات آن 29 کلمه و آخرین سوره (ناس) تعداد کلماتش 20 کلمه می‌باشد که مجموع 29+20=49=7×7

همانا پاک و منزه مطلق است خدا را!

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الکحیل

www.kaheel7.com/fa