تناسب و هماهنگی اعداد در قرآن کریم از جنبه های اعجاز این کتاب مقدس است که هر روز موارد بیشتری از آن مورد کشف و شناسایی قرار می گیرد . از نمونه های این سیستم اعجازی می توان به تساوی و توازن در کلمه (( محبت )) اشاره کرد . نکته عجیب این است که خداوند حکیم 16 آیه از کتاب خود را به " کسانی که دوست دارد " و 16 آیه را به " کسانی که دوست ندارد " اختصاص داده است . به این معنا که در قرآن مجید عبارت (( الله یحب )) یعنی (( خداوند دوست دارد )) 16 بار وعبارت معکوس  (( الله لا یحب )) یعنی (( خداوند دوست ندارد )) نیز به همان تعداد یعنی 16 بار تکرار گردیده است !! این آیات بر حسب ترتیبشان در قرآن کریم به صورت زیر می باشند :

الف ) عبارت ((الله یحب)) 16 بار در آیات زیر تکرار شده است :

 1- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ) [البقرة: 195].

2- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ) [البقرة: 222].

3- (فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ) [آل عمران: 76].

4- (وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ) [آل عمران: 134].

5- (وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ) [آل عمران: 146].

6- (وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ) [آل عمران: 148].

7- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ) [آل عمران: 159].

8- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ) [المائدة: 13].

 9- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ) [المائدة: 42].

10- (وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ) [المائدة: 93].

11- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ) [التوبة: 4].

12- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ) [التوبة: 7].

13- (وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ) [التوبة: 108].

14- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ) [الحجرات: 9].

15- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ) [الممتحنة: 8].

16- (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ) [الصف: 4].

ب ) عبارت ((الله لا یحب)) نیز 16 باردرآیات زیر تکرار شده است:

1- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ) [البقرة: 190].

2- (وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ) [البقرة: 205].

3- (وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ) [البقرة: 276].

4- (فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْکَافِرِینَ) [آل عمران: 32].

5- (وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ) [آل عمران: 57].

6- (وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ) [آل عمران: 140].

7- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) [النساء: 36].

8- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ خَوَّانًا أَثِیمًا) [النساء: 107].

 9- (وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ) [المائدة: 64].

10- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ) [المائدة: 87].

11- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ) [الأنفال: 58].

12- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ) [الحج: 38].

13- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ) [القصص: 76].

14- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ) [القصص: 77].

15- (إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [لقمان: 18].

16- (وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [الحدید: 23].

آیا این تناسب دقیق وعجیب می تواند تصادفی و کورکورانه باشد ؟ این تساوی عددی در تکرار کلمه "محبت " نشان می دهد که خداوند متعال ذره ای به بندگانش ظلم  نمی کند و این کتاب از سوی او نازل گردیده است .

 

 

سالهاست که دانشمندان زمین شناس نسبت دریا و خشکی را در سیاره زمین تعیین کرده اند و این همان حقیقتی است که قرآن کریم در 14 قرن پیش با بیانی ظریف عنوان نموده است :

 کلمه " بحر " به معنی دریا به صورت صیغه مفرد آن در 32 آیه از قرآن مجید آمده است .

کلمه " بر " نیز به معنای خشکی به صورت صیغه مفرد آن در 12 آیه از قرآن آمده است . در یک مورد نیز کلمه " یبسا " که آن هم معنی خشکی می دهد آمده است که در مجموع در 13 آیه از قرآن کلمه خشکی وارد شده است ؛ پس :

1-      در 32 آیه از قرآن کلمه دریا آمده است .

2-      در 13 آیه از قرآن کلمه خشکی آمده است .

3-      مجموع آیاتی که درآنها کلمات دریا وخشکی آمده است ( 13+32 ) یعنی 45 آیه    می باشد .

 


 

حال اگر این اعداد را با نسبت ریاضی بیان کنیم ، نسبتهای زیربه دست می آید :

نسبت کلمه دریا در آیات کریمه قرآن :         71% = 32:45

نسبت کلمه خشکی در آیات شریفه قرآن :     29% = 13:45                                               

پس به طورخلاصه می توان گفت که نسبت کلمات دریا و خشکی در قرآن به ترتیب     71 درصد و 29 درصد می باشد . یعنی در 71% از مجموع 45 آیه از کلمه دریا و در 29% از مجموع 45 آیه از کلمه خشکی استفاده شده است .

حال اگر به سایت سازمان فضانوردی آمریکا ( NASA) مراجعه کنیم و نسبت دریاها و خشکیهای زمین را مشاهده نماییم ، در کمال شگفتی می بینیم که این نسبت برای دریاهای زمین 71% و برای خشکیهای زمین 29% ثبت شده است !!

بگو : این کتاب را کسی فرستاده است که  اسرار آسمانها و زمین را  می داند (و) همانا او بسیار آمرزنده و مهربان است .   سوره فرقان آیه 6

 

 

امروزه به این نتیجه رسیدند که در قعر دریاها و اقیانوسها حرارت زیادی وجود دارد که به صورت آتشفشانهای زیر دریایی هرازگاهی عمل می‌کنند و تا قبل از نازل شدن قرآن کسی از این پدیده آگاهی نداشت ولی خداوند بزرگ در این مورد با ما سخن گفته و فرموده:

"و به آن دریای آکنده از آتش"

(سوره طور- آیه 6)

 

مسجور همان گرم یا خیلی داغ است و دانشمندان از طریق تصاویری که گرفته بودند به این نتیجه رسیدند و این دلیلی است بر اعجاز قرآن می‌باشد.

 

 

 اخترشناسان ودانشمندان علوم فضایی تاکید دارند که خورشید درهرثانیه میلیونها تن ازسوخت خودرا  می سوزاند ودرنتیجه روزی خواهدآمد که این ستاره پرفروغ سوخت خودرا به پایان می رساند وفرآیند تولید سوخت درآن متوقف گردیده ونورآن به خاموشی می گراید .


این حقیقت علمی همان چیزی است که قرآن کریم درآیه ای عظیم دربیان احوالات روزقیامت ازآن برای ما سخن به میان آورده است :

" هنگامی که خورشید جمع وبه هم پیچیده شود( تیره وتار شود ) ."  سوره تکویرآیه 1

این آیه شریفه تعبیری دقیق ازپایان زندگی خورشید بیان می کند واین درحالی است که خورشید به طورناگهانی به پایان عمرخود نمی رسد ، بلکه کاهش نوروقدرت نورافشانی آن وبه پایان رسیدن عمرخورشید فرآیندی تدریجی است تا آنجا که درانتهای زندگی خود تحلیل رفته ، کوچک می شود وسپس می میرد؛ یعنی همان روندی که مخلوقات دیگرطی می کنند ....!

 

برگرفته از سایت اعجاز علمی قرآن