اونطور که دلت میخواد زندگى کنی؛
کارى که خودت دوست داری رو انجام بدی؛
آدمى رو دوست داشته باشی که خودت میخوای،
لباسى رو تن کنی که خودت میپسندی،
تو راهى قدم برداری که خودت انتخاب کردی...

میدونی حرفم اینه که: « ما بیشتر میپسندیم خوشبخت نباشیم امّا بقیه ما رو خوشبخت بدونن تا این که خوشبخت باشیم و بقیه ما رو بدبخت بدونن.» 

گاهی وقتا یادمون میره موفقیت واقعی اینه که خوشبخت زندگی کنیم.

 

آدمها ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ هستند؛
ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ...
ﺑﺎ ﭘﻮﻝ...
با شغل...
با مقام...
ﺑﺎ همسر...

اما ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.

خوشبختی یعنی:
احساس رضایت
از هرچه داریم
و هرچه هستیم...