از هر پنج حس‌تون 
درست استفاده کنید:
از صدای‌تان برای فریاد مهربانی 
از گوش‌تان برای غم‌خواری
از دست‌تان برای نیکوکاری
از ذهن‌تان برای راستی
از قلب‌تان برای عشق!