تا زمانی که شناخت شما از خودتان،

بر اساس گفته‌ها و حرف‌های دیگران باشد، شما درباره دیگران شناخت پیدا می‌کنید؛ نه خودتان...!


کریشنا مورتی