• با قضاوت کردن در مورد دیگران، در واقع به توصیف خود می‌پردازید. وین دایر


 • تنها غرور است که انسانیت را به باد می‌دهد. ما از مشتی خاکیم و به آن برمی‌گردیم.


 • وقتی به تو محبت می‌شود، به یاد داشته باش. وقتی خودت محبت می‌کنی، فراموش کن. بنجامین فرانکلین


 • به اعتقاد من، زنان شاد، زیباترین زن‌ها هستند. آدری هیپبورن


 • هم برای خودتان حق اشتباه کردن قایل باشید و هم برای بقیه، این طوری زندگی بسیار ساده‌تر می‌شود.


 • اگر به دنبال آرامش هستید، به اتفاقات زندگی برچسب خوب یا بد نزنید.


 • این اتفاقات نیستند که زندگی ما را می‌سازند بلکه عکس العمل ما نسبت به آن اتفاقات است که زندگی ما را شکل می‌دهد.


 • هیچ‌وقت از کسانی که به تو حسادت می‌کنند متنفر نشو، بلکه به حسادت آنها احترام بگذار. آنها مردمی هستند که فکر می‌کنند تو از آنها بهتر هستی.


 • عشق گلی است که اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر کنید، هرگز قادر نخواهید بود که آن را دوباره جمع کنید.


 • برای هر دردی دو درمان است: سکوت و زمان.


 • زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک‌کن خبری نیست. جک کانفیلد


 • مهربانی زبانی است که لال می‌تواند با آن سخن گوید و کَر می‌تواند آن را بشنود.


 • به محض اینکه کاری در جهت منافع کسی انجام می‌دهید، نه تنها او به شما فکر می‌کند بلکه خداوند نیز به شما فکر می‌کند. پاراما هانسا یوگاناندا


 • برای زنده ماندن دو خورشید لازم است: یکی در آسمان و یکی در قلب.