بعضى از آدما بلد نیستن "فیلم" بازى کنن ، سیاست مدار باشن
یعنى وانمیسن شیش تا بوق خورد جواب بدن
پیامتو عمدن پنج دقیقه دیرتر جواب نمیدن
موقع قرار عمدن دیر نمیان
قربون صدقه هارو به زور تو گلوشون خفه نمیکنن
دوستت دارمارو پشت خندشون قایم نمیکنن
این آدما صافو سادن
میشینن کنارت دستتو 
میبوسن

فرمون و ول میکنن و میشینن نگات میکنن
دوستت دارمو خیلی با احساس بهت میگن
وقتى میبیننت کلی ذوق نشون میدن
ازت تعریف میکنن "چه شال خوشگلى"
"چقد پیرهنت بهت میاد"
"مدل موهات عالین"
"عاشقه ساعتت شدم"
"اووو چه عطر خوبى"
اینا با خودشون و احساسشون تارف ندارن
نمیخوان بزارنت تو تحریم و " احساس مقاومتی " ایجاد کنن"
اینارو آزار ندین
به اینا یاد ندین "فیلم" بازى کردن بهتره
اینارو از صافو ساده بودن پشیمون نکنید
واسه اینا کلاس نزارین اینا یهو برمیگردن
سنگ میشن
عوض میشن
طورى که مجبور میشی ازشون بپرسى چرا اینجورى شدى...؟!
این آدما خوب بودنشون خیلی خوبه
بد بودنشون خیلی بده...
"نزاریم از دوست داشتنمون پشیمون شن"