این افراد و موضوعات نیستن که اعصاب مارا بهم می‌ریزند؛شاید اینطور به نظر بیاید که آنها مارا عصبی میکنند،اما در حقیقت، طرز فکر و واکنشی که ما در پاسخ به آنها داریم تعیین میکند که ما چقدر عصبی و ناراحت شویم.
 

📕 نمی گذارم کسی اعصابم را بهم بریزد
✍🏻  آلبرت آلیس و آرتور لانگ