یکی از زیباترین سخنانی که شنیدم از فروید بود:
 

«وسعت شخصیت هر فرد توسط بزرگی مشکلی که می‌تواند او را از حالت منطقی بیرون آورد تعریف می‌شود.»

یه جا که همیشه جلوی چشمتون باشه یادداشتش کنید.