برای خواندن کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید


40. قتل از گناهان کبیره است.

رعایت کردن حق و حقوق در اسلام (چه انسان چه حیوان) بسیار واجب است. {سوره بقره آیه 84}


41. قانون خدا میامد بعضیاش رو که خوششون میومد قبول و بعضیاش رو که خوششو نمیومد قبول نمیکردند، اینها نفس پرستند و در دنیا بدبخت و در روز قیامت به سخت ترین عذاب ها دچار میشوند.

_ ربا میگیرند و نماز هم میخونند و ... {سوره بقره آیه 85}


42. در قرآن بحث خرید و فروش زیاد گفته شده یعنی آخرت رو فروختند و دنیا رو خریدند. در بعضی آیات اشاره شده اس که :

_ معاملشون بد معامله ای بود

_ خیلی بد معامله کردند
_ خسارت کردند

_ سود نکردند


آیات خرید و فروش نشانه آزاد بودن انسان است حالا بعضیا اشتباه کردند که آخرت ابدی را میفروشند برای دنیایه کم! {سوره بقره آیه 86}


43. خیلی از دستورات انبیاء با هوا و هوس سازگار نیست ما نباید هرچی خوشمون میاد قبول کنیم و هرچی خوشمون نمیاد قبول نکنیم!!! ما باید تسلیم باشیم.

_ به دکتر میگی من از فلان قرص خوشم نمیاد چون رنگش قشنگ نیست؟! همونطور که تسلیم دکتر هستی در برنامه ات تسلیم خدا باش. {وره بقره آیه 87}


44. ادیان آسمانی همدیگر را تصدیق میکنند مانند معلم کلاس سوم و چهارم که اینها مواید یکدیگرند.

به هر استقبالی هم نمیشه تکیه کرد ممکنه خوش استقبال و بد بدرقه باشند.

چه بسا کسایی حق را میشناسند و علم هم دارند ولی بخاطر لجاجت یا بخاطر بخطر افتادن منافعشون میگن میدونیم ولی نمیخوایم! {سوره بقره آیه 89}


45. اصل انسان به ایدولوژی، تفکر، عقیده و باور است.

_ بنی اسرائیل از روی حسادت میگفتند چطور پیغمبری که ما منتظرش بودیم عرب درومد! ما میخواستیم پیغمبر از بنی اسرائیل باشه...

در قرآن به این قوم گفته شده است « اینها به قهر پی در پی الهی گرفتار شدند»


حسد مایه کفر بنی اسرائیل شد در همین زمان هم بسیار نژاد پرست هستند بطوری که فقط از قوم خود را در دین خود وارد کرده.


حسادت خیلی خطرناک است.

حسادت را همه دارند (بغیر از اولیایه خدا) منتها نباید اعمال کرد.


علامت حسود

_ خوبی را سوراخ میکند مثلا : میگن فلانی چه آش خوبی پخت (حسود) میگه برو بابا خودش تنها نبود عده ای کمکش کردند

_ کمال دیگران را با کمال بهتر میپوشانند مثلا : (یکی میگه) زمانی که ما در جبهه بودیم... (حسود) میگه زمانی ما در جبهه ها بودیممم.


حسادت آدم را پیغمبر و برادر کش (حضرت یوسف) و به کفر پایدار میکند. {سوره بقره آیه 90}