روزی دو فرشته از آسمان به زمین فرود آمدند. در بین راه یکدیگر را دیدند .

یکى از آن دو به دیگرى گفت :
براى چه مأموریتی فرود مى‏ آیى؟

گفت : خدای متعال مرا به طرف دریایی فرستاده تا یکی از ماهیان دریا را که ستمگری از ستمگران به آن میل پیدا کرده است و از خداوند آن را طلب کرده است را به آن دریا برانم و آن را در تور ماهیگیرها بیاندازم تا او را برای آن ستمگر صید کنند ، تا آن ستمگر از این بابت به انتهای آرزوی خود برسد .

سپس او به رفیقش گفت :
تو براى چه مأمور شده اى؟
گفت : خداوند عزّوجل مرا براى امرى عجیب ‏تر از آنچه تو را به آن مأمور کرده ، فرستاده است .

خدای متعال مرا فرستاده تا نزد بنده ی مؤمنش که روزه‏ دار و شب زنده دار است و دعا و روزه ‏اش در آسمان شناخته شده است  بروم تا ظرف غذایی را که برای افطارش آماده کرده است را واژگون کنم تا بدین وسیله آزمایش نهایى ایمان از او صورت گرفته باشد.

🗂منبع: بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۲۲۹