تا زمانی که شناخت شما
از خودتان، بر اساس
گفته‌ها و حرف‌های دیگران باشد
شما دربارهٔ سلایق دیگران شناخت پیدا می‌کنید؛ نه خودتان!

کریشنا مورتی