وقتی وارد یه رابطه‌ی پخته میشی،
نگرانیا از اینکه «کجا رفت؟» «با کی رفت؟» یا «تنهام میذاره؟!»،
تبدیل میشه به اینکه «الان چی حالشو خوب میکنه؟»
«چطور فرداشو بسازم؟»
«کم خوابیده و خسته‌ست...»
رابطه های با سُتون، انقدر محکمه و به هم اطمینان میدن
که نگرانیشون فقط رفاه طرفشونه نه ترس از نبودنش...

 

 


پ.ن: براتون از این رابطه ها آرزو میکنم♥️