برای خواندن کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید


23. هر گناهی دو اثر دارد، اول گناه الهی که با توبه قابل عفو هستش دوم آثار وضعی که با توبه غیر قابل عفو ه


اثر وضعی یعنی اگر توبه پذیرفته شه آثار اون غیر قابل بازگشته!

مثلا : آدم و حوا از گیاهی که بهشون گفته شده بود نخورید خوردند! بعد از اینکه خوردند (با وجود دادن فرصت و قبول شدن توبه) دیگه جاشون اونجا نبود و به زمین (با مشکلات آن) رانده شدند.


یا شما خونه کسی رو آتیش میزنید حالا عذر خواهیتون هم اگر قبول کرد فرش های سوخته اون که بر نمیگرده. {سوره بقره آیه 38 و 39}


24. یاد نعمت های خدا و به یاد آوری نعمت ها سبب محبت و اطاعت اوست (مثل خواندن نماز)


اگر ما مطیع خدا بودیم خدا دعاء های مارو (با حکمت) هم مستجاب میکرد.


در انجام تکالیف از هیچ قدرتی نترسید، بغیر از قهر خدا هیچی مهم نیست.


فقط از خدا بترسید... بگو خدا باقی رو بنداز دور. {سوره بقره آیه 40}


25. خود فراموشی نشونه بی عقلی است. کسانی که چنان سرگرم دنیا میشن که تمام استعداد هاشون رو فراموش میکنن

خوراک، پوشاک، مسکن، خونه، ماشین، تلفون، حقوق رسمی، درآمد کزایی، رقابت... کسایی که این رقمی خودشونو سرگرم کردند بی خردند و قرآن بهشون گفته آیا تعقل نمیکنید؟!


پس کسانی که با سرگرمی آینده، خدا، مکتب ، فقرا و استعداد ها را رها کرده و همش دنبال رفاع و مادیات میرن قرآن بهشون گفته بی خرد! {سوره بقره آیه 44}


26. قیامت

1. همه سبب ها قطع میشه

2. نسبت ها (با دیگران) قطع میشه

3. اصلا اجازه عذر خواهی ندارند

4. نه مال بدردت میخونه نه اولاد

5. فامیل ها در روز قیامت هرگز بدردت نمیخورن

6. سلطنت و قدرت نابود میشه

7. کسی شفاعت نمیکند مگر برای گروهی خاص

8. فدیه (بدل (مثلا مال)) پذیرفته نمیشه

9. دوست از دوست احوال پرسی نمیکند


شفاعت

معنی شفاعت از شفع میاد یعنی جفت!

1. مثل یک بیماری که روح داره حالا یک دکتری هم میاد کنارش (با قرص و آمپول) خوب میشه

اما یکی مرده باشه حالا 2کیلو قرص و آمپول بریز رو سرش! این مرده!

2. یوقت نمره 10 میاری اما باید 12 باشد... حالا 2 نمره کمکت میکنن

اما اگر نمره -0- آوردی با -0- چی جمع شه!

3. اگر تو راه کوه نوردی بودی کسی که از تو جلوتره دستتو میگیره و کمکت میکنه

اما اگر پای کوه خوابیدی کی میاد تورو کول کنه ببره بالای کوه!


شفاعت هست ولی الکی (خیالی) نیست

جهنمیا میگن شفاعت بود ولی شامل ما نشد

معلوم نیست چقدر شفاعت میشیم حالا چرا بخاطر شفاعت همش گناه میکنی؟!

اصلا ممکنه دروغ رو شفاعت کنن غیبت رو شفاعت نکنند

بابا برزخ اصلا شفاعت نیست!

امام گفته اگر نماز رو سبک بشمارین والله شمارو شفاعت نمیکنیم!


پس اصلا معلوم نیست چه کسی رو شفاعت میکنن، چه زمان یا حتی چه مقدار شفاعت میشیم. {سوره بقره آیه 48}