احساساتمان به ما کمک می‌کند که بفهمیم در هر لحظه به چه فکر می‌کنیم. هرچه موقع فکر کردن احساس بهتری داشته باشید این احساس خوب باعث می‌شود که جهت‌گیری شما در زندگی بهتر باشد و در زندگی روزمره افکاری را پدید می‌آورید که زندگی بهتری را در آینده برایتان رقم می‌زند.

هرچه احساس بهتری داشته باشید چیزهای خوب را بیشتر جذب می‌کنید که باعث می‌شود بالاتر و بالاتر بروید. به یک چیز زیبا فکر کنید. به یک موسیقی زیبا گوش کنید. تا احساس خوبی پیدا کنید.

وقتی نسبت به چیزی احساس عشق می‌کنید این احساس آنقدر بزرگ است که می‌تواند برایتان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. زندگی می‌تواند کاملاً رؤیایی باشد و این‌طور خواهد بود اگر شما از این راز استفاده کنید.

 


📓 راز
👤راندا برن