ساعت دروغ می‌گوید، زمان دور یک دایره نمی‌چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم می‌دود و هیچ‌گاه، هیچ‌گاه، هیچ‌گاه باز نمی‌گردد.

ایده ساختن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری فریبکار بوده است! ساعتِ خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو نشان میدهد که دانه‌ای که افتاد دیگر باز نمی‌گردد. و به‌یادمان می‌آورد که زمان «خط» است نه «دایره» و زمان رفته دیگر باز نمی‌گردد. نه افسوس، نه اصرار، بر این خط بی‌انتها تاثیری ندارد. تفسیرش بماند برای اهلش. همین!
چرا فریبی که ما را خرسند می‌کند بیش از صد حقیقت برای ما ارزش دارد؟!...

 


📓 تمشک تیغ‌دار
👤آنتوان چخوف