‍ وقتى زیبایى"صنعت"میشود، به کودکانمان یاد نمیدهیم، دائم نمیگوییم که شایسته اند و دوست داشتنى، وقتى بزک دوزک و لاغرى آنورکسیک و فک زاویه دار و خط هاى شکم میشود ملاک "خواستنى" بودن، وقتى مدیا و مجلات و تحسینها اکثرا درباره القاى سلیقه اى خاص از زیبا بودن است، البته که کودکانمان، نوجوانان مان اکثرا در خلوتشان احساس " زیبا نبودن" دارند؛ و بدیهیست که تیغ جراحان لاغرى براى معده نازنین مردان و زنان " خارج از سایز" تیز میشود؛ البته که صدها رژیم عجیب غریب و قرصهاى لاغرى با فرمولهاى خطرناک و ... به خورد مردمان " زشت" میرود به جرم اینکه بازوى خانومه شبیه بالشه و غبغب آقائه بیرونه !
به من اعتماد کنید که " زیبایى" امروز صنعتیست درآمد زا با صدها میلیارد دلار گردش مالى که نه فهمى از زیبایى و تقارن دارند نه مفهون عظیم انسان را فهمیده اند؛
وودى آلن, شانس آورد قبل از این هجمه سرمایه دارى به مقوله تعریف زیبایى، بازیگر و کارگردانى در سطح جهانى شد! وگرنه به خاطر قیافه دفورمه اش  و پذیرفته نشدنش در دنیا راهى نداشت جز افسردگى و طردشدگى!
یقین بداریم سهروردى و ملاصدرا و مولوى و یک تاریخ مشاهیر ما دغدغه شان را چیزى بهتر از دور کمر و چروک  زیر چشم و ... قرار دادند که لیاقت خلق زیباترین مفاهیم انسانى را یافتند

دکتر شیرى