🌼این عدم انرژی، این سستی، این بی حالی و کرختی که در بسیاری مشاهده می شود، یکی از عوامل عمده اش عدم ارتباط با زمین است.

🌼زمین، مادرتان است. منبع انرژی ناب است. بگذارید پاهایتان در مواقعی زمین را لمس کند. لااقل آن زمان که به طبیعت می روید، آن کفشهای پلاستیکی و آن جورابهای نایلونی را در آورید و پاهایتان را بر روی خاک بگذارید. لحظاتی پا برهنه راه روید.

🌼 بگذارید تا انرژی زمین از کف پاهایتان وارد شده در وجودتان دَوَران یابد. انقدر خانه هایتان را مملو از گستردنی های مصنوعی و اشیاء پلاستیکی و تصنعی نکنید.

🌼لااقل قسمت هایی از آن را خالی از فرشهای ماشینی و موکت های پلاستیکی کنید. شما ارتباط با زمین را عملاً از دست داده اید! و این میتواند ریشه ی بی حالی و کرختی شما باشد.

🌼برخی حتی در خانه هایشان با دمپایی های پلاستیکی راه می روند و هرگز پاهایشان سنگ و خاک زمین را درک نمی کند! می گوید پایم خراب می شود، خبر ندارد که با عدم تماس با زمین، کل وجودش را خراب می کند!

 

🌼با زمین 🌷آشتی کنید، شما از خاک اید، ارتباط با آن را از دست مدهید. پیامبر (ص) فرمود: "با خاک زمین تماس داشته باشید که زمین 🌷مادرتان است!