کسی که بهت تلخی واقعیتو میگه
از کسی که بهت دروغ دوست داشتنی میگه، خیلی بهتره

کسی که خیلی مستقیم بهت میگه ازت متنفره، از کسی که به ظاهر دوست داره، خیلی بهتره

کسی که باهات دشمنه، از کسی که دنبال نقشه‌ست تا سرنگونت کنه، خیلی بهتره

میبینی؟ خیلی جاه ها تو زندگی
تیر خلاص خوردن، از سر بریدن با پنبه بهتره!