پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد "ظرفیت" است.
ظرفیت آدم‌ها به مرور زمان مشخص میشه.

وقتی برای شناخت آدم‌ها صبر نداشته باشی،
تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می‌کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می‌کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می‌کنی و ...

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید.
بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید.

یادتون باشه! قبل از اینکه خودتون رو،
احساستون رو و زندگیتون رو برای کسی خرج کنید،
اول ظرفیتش رو بشناسید.
.
حسین حائریان