دقایقی را که به عیب جویی، 

دیگران می گذرانیم، 

اگر صرف، 

اندیشیدن به عیبهای خود کنیم، 

فایده های زیادی می بریم،

که کوچکترین آن خودشناسی است...

 

امیرالمومنین علی علیه‌السلام:

عاقلترین مردم کسی است که 

به عیبهای خویش بینا، 

و از عیوب دیگران نابینا باشد.