دقایقی را که به عیب جویی، 
دیگران می گذرانیم، 
اگر صرف، 
اندیشیدن به عیبهای خود کنیم، 
فایده های زیادی می بریم،
که کوچکترین آن خودشناسی است...

 

امیرالمومنین علی علیه‌السلام:
عاقلترین مردم کسی است که 
به عیبهای خویش بینا، 
و از عیوب دیگران نابینا باشد.