▫️امام جواد(ع):
▪️در راه خدا از ملامت و سرزنش مردم باکی نداشته باش

▫️امام حسن عسگری(ع):
▪️آفرینش را با این عظمت و اعتلا کوچک منگرید و آفریدگار را در این خلقت شگرف ,بی هدف ندانید

▫️امام علی(ع):
▪️عالی ترین مرتبه قناعت,بدون آرزو زیستن است.
▪️کسی که زیاد شوخی کند گفتار جدی او نیز بی تاثیر می گردد
▪️تو مراقب آخرتت باش دنیا ذلیلانه نرد تو می آید.