احساسات ما ، راهنمای درونی ما هستند...

اگر احساسمان خوب باشد؛
یعنی راه را درست می‌رویم...
ولی اگر احساس خوبی نداریم؛
 یعنی راه را اشتباه می‌رویم...

احساسات ما مانند یک دستگاه مسیریاب عمل می‌کند که اگر از مسیر اصلی خارج شویم به ما هشدار می‌دهد

احساس یا خوب است یا بد ، حد وسط ندارد
به احساسمان توجه زیادی داشته باشیم
 
بهترین راهنما برای ما احساسمان است
هرکجا در مسیر زندگی دچار احساس بد شدی،مطمئن باش که راه را اشتباه رفته‌ای ، برگرد و راه صحیح را برو...

احساس خوب ما به انرژی مبدأ یا خدا وصل است
هر چه به خدا نزدیک‌تر شویم ، احساس بهتری داریم