همیشه که نباید همه چیز، خوب باشد!
در دلِ مشکلات است که آدم، ساخته می‌شود.

گاهی همین سختی‌ها و مشکلات؛
پله‌ای می‌شوند به سمتِ بزرگترین موفقیت‌ها.

در مواقعِ سختی، نا امید نباش.
برایِ آرزوهایت بجنگ.
و محکم‌تر از قبل، ادامه بده...

چه بسیارند؛ جاده‌های همواری‌، که به مرداب ختم می‌شوند،
و چه بسیارتر؛ جاده‌های ناهموار و صعب‌العبوری؛
که به زیباترین باغ‌ها می‌رسند.

تسلیم نشو...!
شاید پله‌ی بعد؛
ایستگاهِ خوشبختی‌ات باشد...