یارو رو میبرن دادگاه، قاضی میگه :تو چجوری ۵۲ نفر رو زیر کردی؟ یارو میگه :من تو جاده داشتم میرفتم یه دفعه ترمزم برید. دیدم سمت راست ۲ نفر هستن، سمت چپ جاده هم ۵۰ نفر. گفتم اگه ۲ نفر بمیرن بهتر از اینه که ۵۰ نفر بمیرن، رفتم سمت راست، یهو فرار کردن توی ۵۰ نفر !