اگه میخواهى در زندگی قدرتمند باشی
یاد بگیر که از تنهاییت لذت ببری
خودت دلیل خوشبختی خودت باش
خودت را دوست داشته باش و از نعمت ها و
فرصت های بزرگ و کوچکی
که به تو  داده شده استفاده کن
و از زندگیت لذت ببر ...

 

 

 

پ.ن: البته دقت کنید منظورم با خواب نیست laugh