از عاداتى که انرژى را از بین مى‌برند، دست بکشید تا همیشه سرحال و پرانرژى باشید.   

 

 

  - به هر کارى ”بله“ نگوئید. خوب فکر کنید و از خود بپرسید: ”آیا واقعاً مى‌خواهم این کار را انجام دهم؟ چقدر باید تلاش کنم؟“ هر قدر بیشتر تمرین کنید ”نه گفتن“ راحت‌تر مى‌شود.   

 


 - خصوصیات انسانى را در خود تقویت کنید، نیازهاى خود را مطرح کنید و هنگام احتیاج، کمک بگیرید. شما انسانى مافوق طبیعى نیستید و مردم واقعاً دوست دارند به شما و به یکدیگر کمک کنند.   

 

 

  - در زندگى خود تعادل ایجاد کنید. کار مداوم و بدون تفریح، مشکلات جسمانى و عاطفى ایجاد مى‌کند. آرامش و تفریح دو عامل افزایش انرژى هستند.  


 
  - روزانه، زمانى را براى استراحت خود اختصاص دهید. همهٔ فعالیت‌ها را کنار بگذارید و طعم سکوت را بچشید.