.::التماس دعا::.

۳۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

يكشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۹، ۰۵:۳۹ ب.ظ پوریا قلعه
جوان و عسل

جوان و عسل

🔸پسر جوانی مریض شد.

اشتهای او کور شد و از خوردن هر چیزی معده‌اش او را معذور داشت.

 

حکیم به او عسل تجویز کرد.

 

جوان می‌ترسید باز از خوردن عسل دچار دل‌پیچه شود لذا نمی‌خورد.

حکیم گفت: بخور و نترس که من کنار تو هستم.

جوان خورد و بدون هیچ دردی معده‌اش عسل را پذیرفت.

حکیم گفت: می‌دانی چرا عسل را  معده تو قبول کرد و پس نزد و زود هضم شد؟

جوان گفت: نمی‌دانم.

 

حکیم گفت: عسل تنها خوراکی در جهان طبیعت است که قبل از هضم کردن تو، یک‌بار در معده زنبور هضم شده است.

 

پس بدان که عسل غذای معده توست و سخن غذای روح توست. و اگر می‌خواهی حرف تو را بپذیرند و پس نزنند و زود هضم شود، سعی کن قبل سخت گفتن، سخنان خود را مانند زنبور که عسل را در معده‌اش هضم می‌کند، تو نیز در مغزت سخنان خود سبک سنگین و هضم کن سپس بر زبان بیاور.

۳۱ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۳۹ ۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
پوریا قلعه
پنجشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۹، ۱۲:۳۲ ق.ظ پوریا قلعه
قایق زندگى

قایق زندگى

ﻧﯿﻤﻪ شبی تعدادی دوست برای تفریح ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮﺍﺭﯼ رفتند.

 

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺭ شدن ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ،

ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺎﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﭘﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ .

 

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺯﺩ ﻭ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮑﯽ ﻭﺯﯾﺪ ﻗﺪﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ، ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻢ !

 

ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ :

ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻃﻨﺎﺏ ﻗﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻨﺪ !

 

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻘﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ .

 

ﻗﺎﯾﻖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ؟

ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ؟

ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻃﻔﺖ؟

 

ﺑﺪﻥ، ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ،

ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮﺕ ﺭﺍﭘﺎﺭﻭ ﺑﺰﻧﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮏ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﻮﺯﺩ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ،

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﯼ ﻭ ﻧﮕﺎﻩﮐﻨﯽ، ﺩﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻩﺍﯼ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ

ﺁنﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻗﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ.

 

بیاموز چگونه قایق را با یارى "الله" باز کنى.

۲۸ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۳۲ ۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
پوریا قلعه
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹، ۱۱:۵۹ ب.ظ پوریا قلعه
قافله عمر

قافله عمر

می رود قافله ی عمر،چه ها می ماند..؟

هر که غفلت کند از قافله جا می ماند

 

شیشه ی عمر چه زیباست ولی حساس است

که به رویش اثر ِلکه و "ها" می ماند

 

باید از شیشه ی خود لکه زدایی بکنی

خوب و بد در پس ِاین شیشه بجا می ماند

 

هر که نیکی کند و دست کسی را گیرد

دست ِاو یکسره در دست ِخدا می ماند

 

هر که یک ذره در این حادثه ظالم باشد

آخر ِقصــــه گرفتـــــــار ِبلا می مانـــد

 

مسعود محمدپور

۲۵ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۵۹ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
پوریا قلعه
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹، ۱۱:۳۲ ب.ظ پوریا قلعه
رمز گناه نکردن

رمز گناه نکردن

        قبل از انجام هرگناهی

 ایـن چهار چـیـز را بـه یـاد آوریـد.

 

🍀الله متعال می بیند.

 

       {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ}

و الله نسبت به آنچه انجام می ‏دهید، بیناست (حدید/4)

 

🍀فرشتگان می نویسند.

 

{ما یلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ}

 

 انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی راند مگر اینکه نزد او فرشته ای مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است (ق/18)

 

🍀روزی مرگ‌شما فرا می‌رسد.

 

{وَجَاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقُِّ} 

سکرات مرگ (سرانجام فرا می رسد و) واقعیت را بهمراه می آورد (ق/19)

 

🍀قیامتی وجود دارد.

 

{یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ}

 

 در آن روز(قیامت)، مردمان (از قبرهای خود) دسته دسته و پراکنده بیرون می‌آیند و رهسپار صحرای محشر می‌شوند تا کارهایشان بدیشان نموده شود و (نتیجه‌ی اعمالشان را ببینند)» (زلزال/6)

 

عاقلان را اشاره‌ای کافیست.

۲۵ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۳۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹، ۱۲:۲۶ ق.ظ پوریا قلعه
دعاء های ربنا برای قنوت

دعاء های ربنا برای قنوت

🕋سی وهفت دعای قرآنی ربّنا

 

 

🔮۱🔮رَبَّنَا اغْفِرْ لی‏ وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ

«ابراهیم۴۱»

 

🔮۲🔮رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها کانَ غَراماً

«الفرقان۶۵»

ادامه مطلب...
۲۵ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۲۶ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۹، ۰۹:۱۲ ب.ظ پوریا قلعه
ریشه در روح خود

ریشه در روح خود

بسیاری از مردم تنها برای خودنمایی زندگی می کنند

چنین مردمی به راستی در درون بسیار حقیرند؛

چون تنها مبتلایان به عقده حقارت؛ نیازمند خودنمایی هستند.

یک انسان واقعاً برتر هرگز خود را با دیگری مقایسه نمی کند.

او می داند که مقایسه پذیر نیست؛

و نیز می داند که دیگران هم با او مقایسه پذیر نیستند

او نه برتر است و نه حقیرتر.

این ذهن ماست که خالق این مفاهیم است.

اگر بتوانی در وجود خود ریشه بزنی؛

هوشیار؛ آگاه و ناظر باشی؛

خواهی دید که دیگر جسم نیستی؛

ذهن نیستی؛ قلب نیستی.

تو صرفاً به روحی شاهد مبدل شده ای

آن گاه قادری که حتی مرگ را شاهد باشی.

۲۳ فروردين ۹۹ ، ۲۱:۱۲ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
پنجشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۴۰ ب.ظ پوریا قلعه
آیه هاى زندگى

آیه هاى زندگى

یَا صَاحِبَیِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُکُمَا فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَأْکُلُ الطَّیْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِ

ای دوستان زندانی من! امّا یکی از شما (دو نفر، آزاد می‌شود؛ و) ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد؛ و امّا دیگری به دار آویخته می‌شود؛ و پرندگان از سر او می‌خورند! و مطلبی که درباره آن (از من) نظر خواستید، قطعی و حتمی است!» (یوسف/٤١)


وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْکُرْنِی عِندَ رَبِّکَ فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ

و به آن یکی از آن دو نفر، که می‌دانست رهایی می‌یابد، گفت: «مرا

ادامه مطلب...
۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۴۰ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۴۰ ب.ظ پوریا قلعه
شاهراده جوان

شاهراده جوان

در چین باستان، شاهزاده جوانی تصمیم گرفت با تکه ای عاج گران قیمت چوب 

غذاخوری بسازد. 

 

پادشاه که مردی عاقل و فرزانه بود، به پسرش گفت: 

«بهتر است این کار را نکنی، چون این چوب های تجملی موجب زیان توست!»

 

شاهزاده جوان دستپاچه شد. نمیدانست حرف پدرش جدی است یا دارد او را مسخره 

میکند. اما پدر در ادامه سخنانش گفت: 

 

«وقتی چوب غذاخوری از عاج گران قیمت داشته باشی، گمان میکنی که آنها به 

ظرف های گلی میز غذایمان نمی آیند. پس به فنجان ها و کاسه هایی از سنگ یشم 

نیازمند میشوی. در آن صورت، خوب نیست غذاهایی ساده را در کاسه هایی یشمی 

با چوب غذاخوری ساخته شده از عاج بخوری. آن وقت به سراغ غذاهای گران 

قیمت و اشرافی میروی. 

 

کسی که به غذاهای اشرافی و گران قیمت عادت می‌کند، حاضر نمیشود لباس هایی 

ساده بپوشد و در خانه ای بی زر و زیور زندگی کند. 

 

پس لباس هایی ابریشمی میپوشی و میخواهی قصری باشکوه داشته باشی. 

 

به این ترتیب به تمامی دارایی سلطنتی نیاز پیدا می‌کنی و خواسته هایت بی پایان 

میشود. در این حال، زندگی تجملی و هزینه هایت بی حد و اندازه میشود و دیگر از 

این گرفتاری خلاصی نداری. 

 

نتیجه این امر فقر و بدبختی و گسترش ویرانی و غم و اندوه در قلمرو سلطنت ما و 

سرانجام تباهی سرزمین خواهد بود.

 

چوب غذاخوری گران قیمت تو تَرَک باریکی بر در و دیوار خانه ای است، که 

سرانجام ویرانی ساختمان را درپی دارد

 

شاهزاده جوان با شنیدن این سخنان خواسته اش را فراموش کرد.

 سال ها بعد که او به پادشاهی رسید، درمیان همه به خردمندی و فرزانگی شهرت 

یافت.

حکایت نقل شده از فیلسوف چینی ”هان فه“ 

 

نتیجه گیری

 

یک خواسته، خواسته دیگری را درپی خود دارد و هر خواسته برآورده شده ای 

غالبا خواسته های بزرگتر را به دنبال دارد.

 

 ما در جامعه ای وسوسه کننده و اغواگر زندگی می‌کنیم. 

در چنین جوامعی، هدف رسانه ها و تبلیغات، همیشه القای خواسته های تازه و البته 

اغلب اوقات غیرضروری و دستیابی به آنها ست.

 

 

به 70 درصد سرعت یک ماشین گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست!

70 درصد فضاهای یک ویلای لوکس، بدون استفاده می ماند!

70 درصد یک قفسه پر لباس، به ندرت پوشیده می شود!

70 درصد از کل درآمد طول عمرمان، برای دیگران باقی می ماند!

و....

 

 

 بیایم  خودمان رو  از این دور خارج کنیم .

واقعا خریدن بعضی چیزها ضروری نیست

۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۴۰ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۱۰:۲۴ ب.ظ پوریا قلعه
برای رضای خدا

برای رضای خدا

خیلی وقتها شده که ما خیری به یه نفر رسوندیم با نیت « برای رضای خدا» اما اگه 

از همون آدم ضربه ای بخوریم اول چیزی که  بذهنمون می رسه اینه :

«بشکن این دست که نمک نداره» یا «کلا من شانس ندارم به هرکس خوبی کردم 

بدی دیدم».

 

دوستان مهربان بودن عالیه اما عالیتر اینه که از محبتی که کردیم رد بشیم.

 

و دریافت کننده ی  محبتمون را مدیون ندونیم.

چون ما کاری برای او نکردیم که انتظار پاسخ از او داشته باشیم.

 

اینکه اخلاقا، جواب محبت ،محبته درسته. 

اما ما با طرف مقابل کار نداریم هر کس باید روی درستی عمل خودش زوم کنه.

 

دست بی نمک دستیه که خیری را به دیگران رسونده و همینطور دراز مونده که کی 

طرف میخواد جبران کنه.

 

محبت برای رضای خدا یعنی از لحظه ای که نیت کردیم پاسخ را از خدا گرفتیم 

دیگه منتظر پاسخ از بنده اش نیستیم.

بی توقع مهربان باشیم. خدا جبران میکنه. بنده ش رو بی خیال

۱۹ فروردين ۹۹ ، ۲۲:۲۴ ۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
پوریا قلعه
سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۷:۳۴ ب.ظ پوریا قلعه
خدایا شکرت واسه حضورت🤲🏻

خدایا شکرت واسه حضورت🤲🏻

خداجان!!!

نمی توانم نامت را در دهانم

و تو را

در درونم

پنهان ڪنم...

گل با بوی خود چه می ڪند؟

گندمزار با خوشه اش؟

طاووس با دمش؟

چراغ با روغنش؟

با تو سر به ڪجا بگذارم؟

ڪجا پنهانت ڪنم؟

وقتی ،

تو را در حرڪات دست هایم،

موسیقی صدایم

و توازن گام هایم

می بینند. ..

جانان!!!

من تپش‌های بهار را می‌شمارم

در قلب پرندگان

و لرزش خارها و برگ و بهار را می‌شمارم

بی‌شمار

تویی

ڪه در تمام خانه پراڪنده‌ای...

شڪر بابت این همه حضور خدا🌸

۱۹ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۳۴ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه