فرو بردن آب دهان در ماه رمضان


سوال: فرو بردن آب دهان در ماه رمضان روزه را باطل میکند در صورتی آب در دهانم جمع میشود و باید هر دقیقه ان را بیرون بریزم


پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز

فرو بردن آب دهان در ماه رمضان هر چند زیاد باشد روزه را باطل نمی کند. (1)


پی نوشت:

1. امام خمینی، توضیح المسائل، م 1496. (مطابق با نظر آیت الله خامنه ای).


منبع: سایت پاسخگو