ببینید توی چه شرکتی کار میکنید


کنتل دارای نماد الکترونیک دوستاره هستش که بالاترین نماد امنیت الکترونیک کشور به حساب میاد .

کنتل از امنیت sslبرخوردار هستش که میشه گفت امکان هر گونه هک رو مسدود می کنه چون اطلاعات شما به صورت کد گذاری ارسال خواهند شد.

کنتل از mplبانک پارسیان برخوردار هستش که میشه گفت نهایت امنیت رو برخورداریم چون پرداخت های ما درون بر نامه انجام میشه انگار شعبه بانک تو اپلیکیشن هست توجه داشته باشین چند شرکت بزرگ بیشتر از این امکان برخوردار نیستن چون نیاز مند اعتبار بالایی خواهد بود که شرکت فرهنگ توسعه به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فرهنگی ایران  با  12سال فعالیت 

تولید و توسعه نرم افزار

پیام کوتاه

سرویس های مبتنی بر ارتباطات صوتی

تلفن ها و کالسنتر سازمانی

ارائه دهنده خدمات پرداخت و psp

ارائه دهنده خدمات شارژ تلفن همراه اینترنتی و....این اعتبار رو فراهم اورده و از mplپارسیان برخوردار شدیم 

 در مرحله بعد نرم افزار دارای کد شامد بوده و این مهم یعنی فیلترینگ وزارت ارشاد و مرکز تجارت الکترونیک و شورای عالی انفورماتیک بر روی نرم افزار اعمال شده که کد شامد گرفته