شبکه سازى چیست؟


براى اینکه بتوانیم درآمد بیشترى داشته باشیم باید بیشتر کار کنیم! هرچقدر که زمان بزاریم به همون میزانم درآمد داریم!

اگه روزى ١٢ ساعت زمان بزاریم به میزان همون ١٢ ساعت درآمد داریم ! نهایتا بتونیم در روز ١٨ ساعت کار کنیم و ٦ ساعت هم براى استراحت و خواب! هروز ٢٤ ساعت زمان در اختیار داریم پس بیش از این نمیتوانیم کار کنیم! براى اینکه زمان بیشترى کار کنیم باید کسانى را استخدام کنیم!


به مثال زیر توجه کنید:👇🏼


یه کارخانه دار ١٠٠٠تا کارمند و کارگر داره که هرکدوم روزى ٨ ساعت کار میکنن، در واقع صاحب کارخانه روزى ٨٠٠٠ ساعت کار میکند، کارمندان و کارگران به اندازه ٨ ساعت کار درآمد دارن ولى صاحب کارخانه به اندازه ٨٠٠٠ ساعت!

 

🔻اهمیت شبکه سازى:


شبکه سازى یکى از موثرترین عامل در موفقیت کسب و کارها است!

تمام کسب کارهایى که سر و صداى زیادى به پا کرده، خیلى موفق شدن و به ثروت زیادى رسیدن، کمپانى هاى بزرگ و ... همه از قدرت شبکه سازى استفاده کردن!مثال:

توى شهرى ما تقریبا ده هزار سوپر مارکت و هایپرمارکت داریم، آیا همشون موفق هستند؟ خیر

کدوماشون بیشتر از همه موفق اند؟ افق کوروش، هایپر استار، رفاه، هایپر سروش و ... ، چرا اینا موفقتر هستن؟ چون شعبه دارن ( شبکه سازى کردن).

هرچى تعداد شعبه ( شبکه ) بیشتر موفقیت بیشتر!


🌟میلیونر های کنتلی باهم دنیارو میگیریم قدرت تصاعد به گوش ملت ایران میرسه کنتل قهرمان💪