پاسخ مشاور شما
به برخورد سرد یکی از مجموعه ها در انجام فعالیت 👇👇

اماده هستم که تمامی ابهامات شمارو برطرف کنم تنها از یک چیزی بنده ناراحت شدم اونم از انرژی شما بود کنتل با این وضوح آینده پیشگامانش نباید اینگونه سرد رفتار کنن کنتل نمونه داخلی نداره بدون شک به زودی خبرای خوشی از عضویت های کنتل و موفقیت های کنتل در کانال رسمی شرکت مطالعه خواهد شد .
ببنید انسان های موفق با عموم مردم بینشون تفاوت وجود داره میدونی این تفاوته از کجا اومده؟
اره این تفاوت که الان به شکل پول و یا مدرک و یا علم و....خودشون نشون میده همون یک قدم هست که وقتی هم وایساده بودن اونا اون قدم رو برداشتن .
الان که همه ایستادن تو چرا وایسادی؟
همه حرکت کنن و تو به حرکت دربیای دیگه تفاوتی با بقیه نداری !
فکر نکنید میشه در مقابل کنتل جبهه گرفت امکان همچین چیزی نیست چون کنتل راه راست خودش و موفقیتش رو داره سپری میکنه این جبهه ما فقط در مقابل خودمون گرفته میشه و باعث میشه خودمون حرکت نکنیم نه کنتل.
چی ضرر میکنی کنتل رو یه گروه تلگرامی فرض کنید که ساعت ها بی هدف چت میکنید کنتل رو یک بازی فرض کنید که ساعت ها پشت رول میشنی
کنتل رو ....
دوستان شاید این همان شانس شما باشد اگه کنتل یه روز به جاهای بزرگی رسید چی می خواهی جواب خودتو بدی
اونی که نمیدونسته حداقل میگه اگه میدونستم الان من جایگاهی داشتم تو کنتل و زیاد ناراحت نیست
ولی تو که از پیشگامانش بودی و استفاده نکردی چی داری برا گفتن
موفق و پیروز باشید 😊🌹