ما لباس 5 سال پیش را بخاطر مد نبودن نمی پوشیم ، ولی فرهنگ کهنه 5 هزار سال پیش را همچنان حفظ می کنیم ..." 

 

"دکتر هلاکویی"

 

 


با پذیرش وظیفه و مسئولیت پدر و مادر می شویم نه با تولید مثل !

 

"دکتر هلاکویی"

 

 


اگر در طی روز ساعت ها به فرزند خود محبت و فقط چند لحظه او را تنبیه می کنید تلخی و رنج تنبیه بیشتر از شیرینی ساعت ها محبت در روان کودک به جای می ماند ….


" دکتر هلاکویی "

 

 

 


هرگز نگویید تو بچه بدی هستی بگویید تو بچه خوبی هستی ولی کار اشتباهی انجام داده ای ....


" دکتر هلاکویی "

 

 


اگر درخت زندگی ما پر ثمر باشد حتی در صورت طعنه و یا حمله ی دیگران میوه ی فراوانی از ان می ریزد ....


"دکتر هلاکویی "

 

 

 


برخی از پدر و مادرها در رابطه با فرزندان خود مواظب و مراقب نیستند بلکه به بیماری شک و تردید مبتلا هستند ....


" دکتر هلاکویی "

 

 

 


من در صورتی میتوانیم به شما کمک کنم که خود خواسته باشید وگرنه این کمک نیست تجاوز به حقوق شماست ....


" دکتر هلاکویی "

 

 


تمام هنر زندگی اینست : در من چه می گذرد ان زمان که دنیا در گذر است ...


" دکتر هلاکویی "

 

 

 


من قرار نیست از کسی که سوال من را دوست ندارد سوال کنم ..... هر کس برای خود حریمی دارد که باید حرمت ان را داشت ....


" دکتر هلاکویی "

 

 


پولدار بودن مهم نیست باید فقیر نبود .......


" دکتر هلاکویی "

 

 


هیچ کسی در جهان ،.... هیچ کسی در جهان ،.... ارزش این رو نداره که انسان زندگی خود را بخاطر او خراب کنه .... بخاطر دیگران می شود ساخت ،...... اما بخاطر هیچکس نمی شود خراب کرد ...


" دکتر هلاکویی "

 

 

 


در طول تاریخ ما از قدرت به بهانه محبت استفاده نادرست کرده ایم ......


" دکتر هلاکویی "

 

 

 

 


هرگاه فرد مساله را نمی تواند حل کند از نادانی و ناتوانی , ان را به قضا و قدر , سرنوشت , شیطان و دیگران نسبت می دهد ......


" دکتر هلاکویی "

 

 

 

 


همسر شما باید «نفر اول» زندگی شما باشد .......


" دکتر هلاکویی "

 

 

 

 


پذیرش مسئولیت , همانند درجه حرارت بدن از حد متعادل که گذشت چه بیشتر یا کمتر ایجاد بیماری و حتی مرگ می کند ......


" دکتر هلاکویی "

 

 

 


بپذیرید که زندگی سخت و مشکل است قبول وجود محرومیت و محدودیت در زندگی به فرد قدرت ادامه زندگی میدهد .....


" دکتر هلاکویی "

 

 

 

 

اگر ادعا می کنید انسان خوبی هستید این خوبی را در رفتار و افکار و هدف های خود نسبت به دیگران نمایان کنید ....


" دکتر هلاکویی"


 منبع:تلخیص از www.mostafa6890.blogfa.comzbartar.blog.ir(مشاوره تلفنی و تلگرامی)