خدایی که هست، خدایی که داریم.


برای دسترسی آسانتر شما این مطلب در "تلنگر" قرار داده شده است و درس های آتی در همین پست بروزرسانی خواهد شد. یا حقدانلود درس 1 الی 15


دانلود درس 15 الی 42منبع 1: کانال عاشق شو

منبع 2: وبلاگ راه و بیراه