این همه سال تمام تلاشم رو کردم که آینده برایم روشن باشه...

بدرخشه...

اما....

نه که تلاشم بی نتیجه باشه... نه.... 

اونجور که باید نتیجه نداده....

.

.

.

میخوام از این به بعد برم دنبالِ منبع نور...

مهربان ترینِ من میخوام به سمت تو بیام تا معنای "درخشش" رو حس کنم...